ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นำโดยนายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ขอประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และบริหารราชการโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อประชาชน