ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๗๖-๙๒๙๒
Email : muangleenan@hotmail.com

Website : https://muanglee.com

Facebook : https://www.facebook.com/Muangleenanth

Line Id : muangleenan

 

ช่องทางการติดต่อออนไลน์