องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จังหวัดน่าน

เมนูหลัก

บุคลากร

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว

ความคิดเห็นประชาชนตำบลเมืองลี

อยากให้ อบต.เมืองลี พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
10 votes

Login

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลเมืองลี ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีตำบลเมืองลี ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรม ”สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรม ”สร้างฝายชะลอน้ำและปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

นายคุณาสิน  ฐานะ
นายก อบต.เมืองลี
สายด่วน 080-857-7545

นายวีระ  เขื่อนคำ
ปลัด อบต.เมืองลี
สายด่วน 095-695-2821

หนังสือราชการ

งานบริการ

สถิติผู้เยี่ยมชม

41856
Visit Today : 8
Visit Yesterday : 19
This Month : 191
This Year : 3925
Total Visit : 41856
Who's Online : 1