องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จังหวัดน่าน

เมนูหลัก

บุคลากร

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว

ความคิดเห็นประชาชนตำบลเมืองลี

อยากให้ อบต.เมืองลี พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
8 votes

Login

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาสในสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการเเละผู้ด้อยโอกาสในสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันสุทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันสุทรภู่ วันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

นายคุณาสิน  ฐานะ
นายก อบต.เมืองลี
สายด่วน 080-857-7545

นายวีระ  เขื่อนคำ
ปลัด อบต.เมืองลี
สายด่วน 095-695-2821

หนังสือราชการ

งานบริการ

สถิติผู้เยี่ยมชม

41077
Visit Today : 17
Visit Yesterday : 17
This Month : 629
This Year : 3146
Total Visit : 41077
Who's Online : 1