สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ

ศาลหลักเมืองเมืองลี: ศูนย์รวมศรัทธา ใจกลางชุมชน

 “ศาลหลักเมืองเมืองลี” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะ ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เปรียบเสมือนเสาหลักใจ ยึดเหนี่ยวความสามัคคี และเป็นที่รวมจิตใจของชาวเมืองลี

วัดบ้านน้ำอูน

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ บนเนื้อที่นาของนายติ๊ด ชาวบ้านน้ำอูน ร่วมกันสร้างวัดบ้านน้ำอูน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะ

อุโบสถหลังปัจจุบัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ผ่านพิธีฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐

วัดบ้านน้ำอูน นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน มาโดยตลอด


วัดบ้านป่าซาง

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๖ โดยมีพระครูวิสุทธิ สมัยเรียกเจ้าคณะแขวงวัดหัวทุ่ง ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นผู้สร้าง

วัดบ้านป่าซาง เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านป่าซาง ภายในวัดประกอบด้วยวิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ผู้คนสักการะ

ปัจจุบัน วัดบ้านป่าซาง อยู่ภายใต้การปกครองของพระอธิการมานพ มานพโล ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ดูแลรักษาและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


วัดบ้านนาคา

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๑ บนพื้นที่ ๑ ไร่ ๑ งาน

ภายในวัด ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย รวมถึง “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง

วัดบ้านนาคา นอกจากจะเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ในอดีตยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔

ปัจจุบัน วัดบ้านนาคา อยู่ภายใต้การปกครองของ “พระครูวรนันทพิมล” ท่านได้สืบสานและพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านนาคา และผู้มาเยือน


สำนักปริยธรรมบ้านวังน้ำเย็น

สำนักปฏิบัติธรรมบ้านวังน้ำเย็น” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเงียบสงบ เหมาะแก่การหลีกเร้นจากโลกภายนอก เพื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตใจ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท่านพระอาจารย์จตุพล ปัญญาธโร แห่งวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้เดินทางมาแสวงบุญจาริกธุดงค์ และพบกับสถานที่บนภูเขาอันเงียบสงบ ร่มรื่นด้วยแมกไม้ จึงได้ริเริ่มจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรม

ด้วยความศรัทธาของชาวบ้าน จึงได้มอบถวายที่ดินป่าชุมชน ๑๐๐ ไร่เศษ ให้กับพระอาจารย์ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี: จากสถานีอนามัยสู่โรงพยาบาลชุมชน

จุดเริ่มต้น:

ย้อนกลับไปปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี เคยเป็นเพียงสถานีอนามัยเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตตำบลปิงหลวง ต่อมาด้วยความร่วมมือของชุมชนเมืองลี จึงได้ของบประมาณก่อสร้างสถานที่ใหม่ บนพื้นที่ตำบลเมืองลี

ก้าวสำคัญ:

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ อาคารสถานีอนามัยหลังใหม่ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก ยกพื้น ทรงปั้นหยา พร้อมบ้านพักข้าราชการจำนวน ๓ หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองลี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา

ด้วยพลังแห่งชุมชน:

ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ชาวชุมชนเมืองลี ร่วมแรงร่วมใจบริจาคเงิน เพื่อต่อเติมอาคารชั้นล่าง ก่อสร้างเป็นห้องรักษาพยาบาล โดยไม่ใช้เงินงบประมาณจากทางราชการ

ปัจจุบัน:

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี พัฒนาจากสถานีอนามัยเล็กๆ กลายเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่พร้อมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และความร่วมมือของชุมชนเมืองลี


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี: ก้าวสำคัญ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้ถูกจารึก เมื่อสภาตำบลเมืองลี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

นายเสวียน ปันติ ได้รับเลือกเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีคนแรก ร่วมกับ นายสงวน จินะแปง ในฐานะ ประธานสภา และ จ่าสิบตรีหญิง วรรณพร สมวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีคนแรก

จากสำนักงานเล็กๆ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองลี สู่ ที่ทำการใหม่ ณ เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี มุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมือง นำพาชุมชนสู่ความเจริญก้าวหน้า