แหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองลี

แหล่งท่องเที่ยว

เนื่องจากตำบลเมืองลี  มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้จึงสมบูรณ์ด้วยแหล่งธรรมชาติมากมาย เช่น น้ำตก ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านท่องเที่ยวของตำบลเมืองลี  มีมากมายหลายประเภท และมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาต่อไป  โดยทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่สำคัญ  สามารถสรุปได้ดังนี้

1. น้ำตกวังเขียว  ตั้งอยู่ที่อาณาเขตบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ห่างจาก อบต.เมืองลี ประมาณ 800 เมตร อยู่ระหว่างเส้นทางไปน้ำตกตาดหมอก น้ำตกมีลักษณะเป็นแอ่งกว้าง มีหินขนาดใหญ่เป็นหน้าผา น้ำตกตกไหลผ่านซอกหินแคบ ระดับน้ำมีความลึกอยู่ที่ ประมาณ 3 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมในการมาเล่นน้ำ การเดินทางมาสะดวก ที่จอดรถกว้างขวาง มีห้องน้ำให้ใช้บริการ


2.น้ำตกวังมน ตั้งอยู่ที่อาณาเขตบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ห่างจาก น้ำตกวังเขียว ประมาณ 300 เมตร ระหว่างเส้นทางที่เดินไปมีต้นไม้ใหญ่เเละก้อนหินขนาดใหญ่ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น


3. น้ำตกตาดหมอก อยู่อาณาเขตบ้านน้ำอูนหมู่ที่ 1 ห่างจากตัวหมู่บ้านน้ำอูนประมาณ  2  กิโลเมตร  น้ำตกสูงประมาณ  50  เมตร    น้ำตกลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆบริเวณน้ำตกมีป่าไม้ทึบ ทำให้เกิดหมอกปกคลุมตลอดปี  เป็นที่มาของชื่อน้ำตกตาดหมอกเมื่อขึ้นไปยังชั้นสูงสุดสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของตำบลเมืองลี และตำบลปิงหลวงโดยทั่วถึง

 


4. น้ำตกนางกวัก ระยะทางอยู่ห่างจากหมู่บ้านนาหมอ  หมู่ที่  3 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน มีระยะทางห่างจาก อบต.เมืองลี ประมาณ   2  กิโลเมตร  มีลักษณะน้ำตกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันลงมาสูงประมาณ   30  เมตร  ไหลจากลำห้วยเเม่จวัก ตกลงมากระทบดาดหินเบื้องล่างทำให้เกิดทัศนีย์ภาพที่สวยงาม สามารถเดินทางเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างสะดวก มีห้องน้ำเเละลานจอดรถ


5.น้ำตกทวาย ตั้งอยู่ที่อาณาเขตบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน มีระยะทางห่างจากตัวหมู่บ้าน ประมาณ 1 กิโลเมตร น้ำตกมีหลายชั้น เส้นทางเข้าไปเป็นถนนขรุะขระ ค่อนข้างเข้าถึงยาก เหมาะสำหรับสายเดินป่าศึกษาธรรมชาติ


6.น้ำตกวังพระง่าง

ตั้งอยู่ที่อาณาเขตบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน มีระยะทางห่างจาก อบต.เมืองลี ประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งน้ำตกวังพระง่างและน้ำตกบริเวณรอบๆที่ใกล้เคียงกัน อีก 8 แห่ง ได้แก่        

1.น้ำตกตระกูลลี 2.น้ำตกตาดประตู 3.น้ำตกวังปู่ติ๊บ

4.น้ำตกตาดวังน้ำฮาก 5.น้ำตกวังครก 6.น้ำตกตาดหมอก

7.น้ำตกลีขวาง 8.น้ำตกห้วยม่วงคำ

รวมเป็นน้ำตก 9 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่บ้านวังน้ำเย็น ถือเป็นจุดต้นกำเนิดของสายน้ำลี สายน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ตำบลเมืองลี โดยสายน้ำไปสุดปลายทางที่ปากลี บริเวณเหนือเขื่อนสิริกิต์ ส่วนน้ำตกเป็นหน้าผาที่มีจำนวนหลายชั้นลดหลั่นกันลงมา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทิวทัศน์ที่สวยงาม ถือเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ดี

7.อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว

ตั้งอยู่อาณาเขตบ้านนาคา หมู่ที่ 4 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กประจำหมู่บ้านนาคา มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เเละที่ออกกำลังกายระยะทางห่างจาก อบต.เมืองลี ประมาณ 4 กิโลเมตร

8.ลานกางเต็นท์หน่วยต้นน้ำเมืองลี ตั้งอยู่ในหน่วยต้นน้ำเมืองลี ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ มีอากาศที่เย็นสบาย โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว เหมาะแก่การมากางเต็นท์ ในยามเช้าจะเห็นพระอาทิตย์พร้อมทะเลหมอกอย่างชัดเจน ส่วนกลางคืนสามารรับชมดวงดาวที่ส่องประกายบนฟ้ามืด


 

20230217_040703