แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

เนื่องจากตำบลเมืองลี  มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้จึงสมบูรณ์ด้วยแหล่งธรรมชาติมากมาย เช่น น้ำตก ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านท่องเที่ยวของตำบลเมืองลี  มีมากมายหลายประเภท และมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาต่อไป  โดยทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่สำคัญ  สามารถสรุปได้ดังนี้

1. น้ำตกวังเขียว  ตั้งอยู่ที่อาณาเขตบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ห่างจาก อบต.เมืองลี ประมาณ 800 เมตร อยู่ระหว่างเส้นทางไปน้ำตกตาดหมอก น้ำตกมีลักษณะเป็นแอ่งกว้าง มีหินขนาดใหญ่เป็นหน้าผา น้ำตกตกไหลผ่านซอกหินแคบ ระดับน้ำมีความลึกอยู่ที่ ประมาณ 3 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมในการมาเล่นน้ำ การเดินทางมาสะดวก ที่จอดรถกว้างขวาง มีห้องน้ำให้ใช้บริการ


2.น้ำตกวังมน ตั้งอยู่ที่อาณาเขตบ้านน้ำอูน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ห่างจาก น้ำตกวังเขียว ประมาณ 300 เมตร ระหว่างเส้นทางที่เดินไปร่มรื่น


3. น้ำตกตาดหมอก อยู่อาณาเขตบ้านน้ำอูนหมู่ที่ 1 ห่างจากตัวหมู่บ้านน้ำอูนประมาณ  2  กิโลเมตร  น้ำตกสูงประมาณ  50  เมตร    น้ำตกลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆบริเวณน้ำตกมีป่าไม้ทึบ ทำให้เกิดหมอกปกคลุมตลอดปี  เป็นที่มาของชื่อน้ำตกตาดหมอกเมื่อขึ้นไปยังชั้นสูงสุดสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของตำบลเมืองลี และตำบลปิงหลวงโดยทั่วถึง

 


4. น้ำตกนางกวัก ระยะทางอยู่ห่างจากหมู่บ้านนาหมอ  หมู่ที่  3  ประมาณ   1  กิโลเมตร  มีลักษณะน้ำตกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันลงมาสูงประมาณ   30  เมตร  ไหลจากลำห้วยนางกวักตกลงมากระทบดาดหินเบื้องล่างทำให้เกิดทัศนีย์ภาพที่สวยงาม สามารถเดินทางเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างสะดวก


5.น้ำตกทวาย ตั้งอยู่ที่อาณาเขตบ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวหมู่บ้าน ประมาณ 1 น้ำตกมีหลายชั้น เหมาะสำหรับสายเดินป่าศึกษาธรรมชาติ


6.น้ำตกวังพระง่าง

ตั้งอยู่ที่อาณาเขตบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ห่างจาก อบต.เมืองลี ประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งน้ำตกวังพระง่างและน้ำตกบริเวณรอบๆที่ใกล้เคียงกัน อีก 8 แห่ง ได้แก่        

1.น้ำตกตระกูลลี 2.น้ำตกตาดประตู 3.น้ำตกวังปู่ติ๊บ

4.น้ำตกตาดวังน้ำฮาก 5.น้ำตกวังครก 6.น้ำตกตาดหมอก

7.น้ำตกลีขวาง 8.น้ำตกห้วยม่วงคำ

รวมเป็นน้ำตก 9 แห่ง ที่อยู่ในพื้นที่บ้านวังน้ำเย็น ถือเป็นจุดต้นกำเนิดของสายน้ำลี สายน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนในพื้นที่ตำบลเมืองลี โดยสายน้ำไปสุดปลายทางที่ปากลี บริเวณเหนือเขื่อนสิริกิต์ ส่วนน้ำตกเป็นหน้าผาที่มีจำนวนหลายชั้นลดหลั่นกันลงมา มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทิวทัศน์ที่สวยงาม ถือเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ดี