อบต.เมืองลี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเเละส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เเละการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เเละลดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ตำบลเมืองลี ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี กับหน่วยงานราชการเเละองค์กรภาคีเครือข่ายตำบลเมืองลี

เมื่อวันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเเละส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เเละการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เเละลดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ตำบลเมืองลี ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี กับหน่วยงานราชการเเละองค์กรภาคีเครือข่ายตำบลเมืองลี
โดยมีนายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเเละร่วมลงนามฯ พร้อมด้วยนายสายัญ จิตตา ปลัดอำเภอนาหมื่น, นายภูริภัทย์ อินเเสง สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรนาหมื่น, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลเมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี, นายบรรเจิด ศรีแก้ว ประธานชมรมพิธีกรตำบลเมืองลี, นายวิชัย วงศ์นันท์ ประธานกลุ่มเมืองลีโมเดล, นางสาวรมย์นลิน อุปจักร รอง ผอ.รร.เมืองลีฯ, นายเสฏฐศักดิ์ ศรีแก้ว ผอ.รร.ผู้สูงอายุตำบลเมืองลี, นายสุริยา ระงับพิษ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองลี, นางสาวรัตนาภรณ์ ขันกา ผอ.รพ.สต.เมืองลี, นายรัฐศาสตร์ ขันยอด นักวิชาการสาธรณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เเละนายธวัชชัย ยะอิ่น หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเเบบโครงการหลวง เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้
ณ ห้องประชมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 2 (ชั้นล่าง)