อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1 /2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1 /2566
จากเหตุการณ์อุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,6,7 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายธวัชชัย แก้วธรรม พร้อมด้วยสมาชิกสภา, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย, เเละนายสุขสันต์ สิริภูภูริภัค ปลัดอำเภอประจำตำบลเมืองลี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 2 (ชั้นล่าง)