อบต.เมืองลี เข้าร่วมเวทีเสวนาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเเละถอดบทเรียนพื้นที่ต้นเเบบ ในหัวข้อ “สถานการณ์หมอกควันเเละไฟป่า”

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566
เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
อบต.เมืองลี เข้าร่วมเวทีเสวนาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลเเละถอดบทเรียนพื้นที่ต้นเเบบ ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ในหัวข้อ “สถานการณ์หมอกควันเเละไฟป่าที่เกิดขึ้น” โดยเครือข่ายรักษ์อากาศน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่ในการจัดการฝุ่นควันไฟอย่างเป็นรูปธรรม สามารถจัดการตนเองได้โดยภาคประชาชน
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี,สมาชิกสภา อบต.เมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี,นายธนวัฒน์ อุดแดง สจ.เขต อ.นาหมื่น, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านเเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี ตลอดจนกลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลเมืองลี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเเบบโครงการหลวงน้ำเเขว่ง, อุทยานเเห่งชาติขุนสถาน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เเละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (เเพร่) เข้าร่วมเสวนาฯ ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี 2 (ชั้นล่าง)