อบต.เมืองลี จัดโครงการเฝ้าระวังเเละเตือนภัยในสังคมสำหรับเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังเเละเตือนภัยในสังคมสำหรับเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเเละเยาวชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีได้ตระหนักเเละรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยยาเสพติด เเละวิธีป้องกันตนเองจากภัยสังคม
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางกุณลดา ศิลปภัสมงคล ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.เมืองลี กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เเละนักเรียนโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคณะวิทยากรจาก สถานพินิจฯ จ.น่าน เเละ เรือนจำ จ.น่าน มาให้ความรู้ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง) อ.นาหมื่น จ.น่าน