อบต.เมืองลี จัดโครงการฝึกอบรมเเละพัฒนาจิตใจเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเเละพัฒนาจิตใจเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้เด็กเเละเยาวชนในพื้นที่ตำบลเมืองลี มีจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี มอบหมายให้ น.ส.ณฤดี อินทร์ขวาง รองนายกอบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางกุณลดา ศิลปภัสมงคล ผอ.กองการศึกษาฯ อบต.เมืองลี กล่าวรายงานฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เเละคณะครูเเละนักเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองลีเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีคณะวิทยากรจาก กศน.อ.นาหมื่น มาให้ความรู้ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง) อ.นาหมื่น จ.น่าน