อบต.เมืองลี ร่วมกับ อสม.ต.เมืองลี ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี มอบหมายให้นายสุรินทร์ ราชยศ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.เมืองลี ร่วมกับ รพ.สต.เมืองลี เเละ อสม.เมืองลี ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านนาคา หมู่ที่ 4 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก