อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ประจำปี 2566(กิจกรรม ฝึกอบรมทำพรมเช็ดเท้า)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ประจำปี 2566(กิจกรรม ฝึกอบรมทำพรมเช็ดเท้า) เพื่อส่งเสริมทักษะ ส่งเสริมอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปสร้างเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในครอบครัว
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี มอบหมายให้ น.ส.ณฤดี อินทร์ขวาง รองนายกอบต.เมืองลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง) อ.นาหมื่น จ.น่าน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม (คลิ๊กที่นี้…)