อบต.เมืองลี ได้มอบทรายอะเบท (Abate) ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งใช้ในการกำจัดลูกน้ำของยุงลายตามบ้านเรือน ให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.30 น.

นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ได้มอบทรายอะเบท (Abate) ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งใช้ในการกำจัดลูกน้ำของยุงลายตามบ้านเรือน ให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลี โดยนางสาวรัตนาภรณ์ ขันกา ผอ.รพ.สต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เมืองลี เเละนายสุรยุต อินปาต๊ะ ประธานชมรม อสม.ต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกชมรม อสม.ต.เมืองลี ให้ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในเขตตำบลเมืองลี เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในชุมชนต่อไป