อบต.เมืองลี เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมความพร้อมแผนงานโครงการด้านน้ำ

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 10.00 น.
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี
เข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมความพร้อมแผนงานโครงการด้านน้ำ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยสำนักงานบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำน่าน
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นบน) อ.นาหมื่น จ.น่าน