อบต.เมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธาน สภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.เมืองลี, เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
– พิธีทำบุญตักบาตร
– ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
– พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน