ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น.
นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.เมืองลี ได้กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี รวมทั้งคณะผู้บริหาร , นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ชั้น 2 อ.นาหมื่น จ.น่าน