อบต.เมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566

นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธาน สภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.เมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
– พิธีทำบุญตักบาตร
– ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
– พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน