อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรม
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี, นางสาวรัตนาภรณ์ ขันกา ผอ.รพ.สต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เมืองลี, นายวิทยา ใจเเก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านนาคา พร้อมด้วยคณะครู/นักเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองลีเเละประชาชนตำบลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ วัดน้ำอูน, วัดป่าซาง เเละวัดนาคา