อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
วัตถุประสงค์เพื่อเเสดงความจงรัก ภักดี เเละสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดจนเพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีเเหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน เเละประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่อยู่ในชุมชน
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการฯ โดยมีนายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี, พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, ผู้นำชุมชน เเละนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิน 70 คน
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน