อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ลดโลกร้อน

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566
เวลา 08.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ลดโลกร้อน
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566
2.เพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการพังทลายหน้าดิน
3.เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนเเละตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งเเวดล้อม
4.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ตำบลเมืองลี
ในการนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย เเก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, พนักงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเเบบโครงการหลวงน้ำเเขว่ง, นายวริทธิ์ธร จินะแปง ผู้ใหญ่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 เเละประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน