อบต.เมืองลี เปิดประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำเดือน มิถุนายน

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายวีระ เขื่อนคำ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำเดือน มิถุนายน เพื่อเป็นการหารือในงานปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน