ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนาหมอ-วังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนาหมอ – วังน้ำเย็นหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)