อบต.เมืองลี จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี รุ่นที่ 1

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ
การนี้ นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี กล่าวรายงาน นายธวัชชัย แก้วธรรม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี, พนักงานเจ้าที่ อบต.เมืองลี เเละนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี เข้าร่วมในครั้งนี้
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน