อบต.เมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธาน สภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.เมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
– พิธีทำบุญตักบาตร
– ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
– พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน