ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนาหมอ-วังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนาหมอ-วังน้ำเย็น หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)