อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดประชุมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้ ประจำปี 2566

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น.
อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดประชุมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้ ประจำปี 2566
โดยมีนายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, เเละส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี