อบต.เมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองเเละบวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี มอบหมายให้ นายศิริโชค นวลเเขว่ง, นางสาวณฤดี อินทร์ขวาง รองนายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย เเก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ เเละประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองเเละบวงสรวงศาลหลักเมืองนาหมื่น เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเสริมความเป็นศิริมงคลให้กับประชาชนชาวอำเภอนาหมื่น รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข ปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากตนเองและชุมชน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จ.น่าน