ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ XBB.1.16

20230428_022053