อบต.เมืองลี ร่วมทำพิธีกรรมพื้นบ้าน กิจกรรมส่งเคราะห์บ้านส่งเคราะห์เมือง

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองลี, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ เเละประชาชนตำบลเมืองลี ร่วมทำพิธีกรรมพื้นบ้าน กิจกรรมส่งเคราะห์บ้านส่งเคราะห์เมือง เพื่อเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อมาตั้งแต่โบราณกาล
ซึ่งการทำพิธีสงเคราะห์เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุ หรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย
ณ ฐานพระพุทธรูป เเนวเขตเชื่อมต่อ น่าน-เเพร่ (แป๋เมือง)