อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ.2566

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนา อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญู ต่อบุพการีและผู้สูงอายุที่เคารพนับถือและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

การนี้ นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี พร้อมด้วยสมาชิกสภา, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี พร้อมด้วยผู้นำท้องที่, อสม., อปพร., ประชาชนตำบลเมืองลีและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมในครั้งนี้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน