อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เเละเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เเละเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เป็นประธานเปิดในพิธีฯ
พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว อาทิ นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี, นายจำนง คำฤทธิ์ กำนัน ต.เมืองลี, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, อสม., อปพร. และส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน