อบต.เมืองลี ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส.)

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี นำโดย นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี, เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส.) เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร