อบต.เมืองลี จัดประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำเดือน เมษายน เพื่อเป็นการหารือในงานปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี