อบต.เมืองลี จัดประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566
*********************
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำเดือน มีนาคม เพื่อเป็นการหารือในงานปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี (ชั้นล่าง)