โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมตำบลเมืองลี (งานนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีน้ำอูน) ประจำปี 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี, สมาชิกสภา, นายจำนงค์ คำฤทธิ์ กำนันตำบลเมืองลี, ผูู้นำท้องที่, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี, พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ประชาชนและผู้สูงอายุตำบลเมืองลี ร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมตำบลเมืองลี (งานนมัสการพระธาตุเมืองลีศรีน้ำอูน) ประจำปี 2566
ณ วัดบ้านน้ำอูน ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน