อบต.เมืองลี จัดอบรมเเละเสวนาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดอบรมเเละเสวนาโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าเเละหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหาไฟป่าเเละหมอกควันรวมถึงการอนุรักษ์
2.เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศ
3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนกถึงภัยจากการเกิดไฟป่า
4.เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพย์สินของประชาชนตำบลเมืองลี
โดยมีนายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วย นางสาวมลธีราช้างแก้ว ปลัดอำเภอประจำตำบลเมืองลี,
นายปณิธาน พินิตปวง ผช.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน, นายเจตน์ อิ่มใจ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน, นายสยามมังกิตะ หัวหน้าหน่วยป้องกันเเละพัฒนาป่าไม้นาหมื่น, คณะผู้บริหาร อบต.เมืองลี, สมาชิกสภา อบต.เมืองลี, ผู้นำท้องที่เเเละประชาชนตำบลเมืองลี เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 70 คน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี (ชั้นล่าง)