ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเเละระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างภารกิจ เเละรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ