อบต.เมืองลี เข้าร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาฝีมือเเรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.เมืองลี เรื่องการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของเเรงงานอิสระ ยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เเละโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถึงการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทอล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานน่าน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือการพัฒนาฝีมือเเรงงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.เมืองลี เรื่องการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของเเรงงานอิสระ ยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เเละโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถึงการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทอล
การนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี ร่วมให้การต้อนรับ เเละพร้อมที่จะเข้าร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือเเรงงาน เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ต่อไป
งาน เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ต่อไป