อบต.เมือประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
โดยมี นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี เป็นประธานในการประชุม
การนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชมรมผู้สูงอายุ, ประธานสตรี ต.เมืองลี, ประธานชมรมพิธีกร ต.เมืองลี, ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุ, จนท.โครงการพัฒนาพื้นที่สูงเเบบโครงการหลวงน้ำเเขว่ง เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี