อบต.เมืองลี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 1/2565
โดยมี นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี กำนันตำบลเมืองลี เเละผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ หอประชุมบ้านนาม่วง ม.7 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน