อบต.เมืองลี จัดประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงาน อบต.เมืองลี ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ประจำเดือน มกราคม เพื่อเป็นการหารือในงานปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
ณ ห้องประชุม อบต.เมืองลี