อบต.เมืองลี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 โดยมี นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ การนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ เเละพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองลี เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน