ประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลาตั้งเเต่ 09.00 น.
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี ประธานเปิดประชุมคณะผู้บริหารเเละพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนธันวาคม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี