อบต.เมืองลี เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ครบทุกครัวเรือน 100%

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ครบทุกครัวเรือน 100% ภายในเดือนธันวาคม 2565 ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานมอบในพิธี ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน