ประชาสัมพันธ์กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

พบเห็น ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด รุกล้ำทางสาธารณะ โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรืออาจเกิดอันตรายเเละไม่ปลอดภัย สามารถเเจ้งเจ้าหน้าที่ ได้ทางช่องทางเว็บบอร์ดนี้ หรือ
1.เเจ้งเบาะเเสด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบลเมืองลี
2.หมายเลขโทรศัพท์ 080-676-9292
3.E-mail : Muangleenan@hotmail.com
4.Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี