อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมงานศาสนาเเละวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลเมืองลี “กิจกรรมสืนสานประเพณียี่เป็ง นมัสการพระธาตุวัดนาคา”

วั นที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วย นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี, สมาชิกสภา อบต.เมืองลี, พนักงาน อบต.เมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง นมัสการพระธาตุวัดนาคา
ณ วัดนาคา อ.นาหมื่น จ.น่าน