อบต.เมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ปี 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.เมืองลี, พนักงาน อบต.เมืองลี, กำนันเเละผู้ใหญ่บ้าน ต.เมืองลี
– เวลา 07.00 น.
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ปี 12 สิงหาคม2565
ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
– เวลา 09.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ถนนสวยงาม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ เทศบาลตำบลบ่อแก้ว
– เวลา 10.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าวเส้นเดียว ข้าวเหนียวหอม 59 ทำความดีถวายเเม่ ณ ตำบลนาทะนุง
– เวลา 17.00 น.
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเเละวางพานพุ่ม เเละพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น