อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

การนี้ นางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี กล่าวรายงาน นายธวัชชัย แก้วธรรม ประธานสภา อบต.เมืองลี, นายวีระ เขื่อนคำ ปลัด อบต.เมืองลี, พนักงาน อบต.เมืองลี, สมาชิก อปพร. รวมทั้งหมดจำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี