อบต.เมืองลี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลีพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.เมืองลี, ปลัด อบต.เมืองลี, พนักงาน อบต.เมืองลี, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.เมืองลี
เวลา 08.00 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติเพื่อความยั่งยืน ด้านการปกป้องเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ
เวลา 09.30 น.
ณ ตำบลปิงหลวง
ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อยการปลูกต้นไม้ “เพิ่มพื้นที่ป่า สร้างพื้นที่สีเขียว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เวลา 17.00 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มเเละพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล