อบต.เมืองลี จัดกิจกรรมโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565
เวลาตั้งเเต่ 08.30 น. เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี จัดกิจกรรม ”โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเเละเทศการเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

การนี้ นายคุณาสิน ฐานะ นายก อบต.เมืองลี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองลี, พนักงานข้าราชการ, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี , คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลเมืองลี, คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองลี/โรงเรียนบ้านนาคา, ประชาชนและเยาวชน ร่วมถวายเทียนพรรษา, พุ่มเทียน, ผ้าอาบน้ำฝน, เเละเครื่องไทยธรรม ณ วัดบ้านน้ำอูน, วัดบ้านป่าซาง, วัดบ้านนาคา, สำนักสงฆ์บ้านวังน้ำเย็น ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน